The Secret Garden of My Beloved

2.jpg (450×450)

Welkom

 

 

 

 
Deze weblog is er ter eer en glorie
voor mijn Verlosser,
Bevrijder en Geneesheer.
De Koning der Koningen
Here der Heerscharen
Vader, Zoon en Heilige Geest
Hem komt alles toe.
Hij alleen is waardig.
Jezus
Ik ben God dankbaar
voor alles wat Hij
in mijn leven heeft gedaan
AMEN
 
 
 
 
 
voor mijn Verlosser,
Bevrijder en Geneesheer.
De Koning der Koningen
Here der Heerscharen
Vader, Zoon en Heilige Geest
Hem komt alles toe.
Hij alleen is waardig.
Jezus
Ik ben God dankbaar
voor alles wat Hij
in mijn leven heeft gedaan
AMEN
 
 

@Silvia 
Deze weblog is er ter eer en glorie
voor mijn Verlosser,
Bevrijder en Geneesheer.
De Koning der Koningen
Here der Heerscharen
Vader, Zoon en Heilige Geest
Hem komt alles toe.
Hij alleen is waardig.
Jezus
Ik ben God dankbaar
voor alles wat Hij
in mijn leven heeft gedaan
AMEN
 
 

@Silvi

Waiting Bride

Psalm 45:2-3

 

 
 
Mijn hart trilt van blijde woorden,
ik draag mijn gedicht een koning voor,
mijn tong is de stift van een vaardig schrijver.
Gij zijt schoner dan de mensenkinderen,
liefelijkheid is over uw lippen uitgegoten;
daarom heeft God u voor altoos gezegend.
 

 

Mijn geliefde dochter ...

 

Zoveel mensen
Kruisen op onze wegen
Vaak kennen we elkaar niet niet
maar met de tijd leren we van elkaar em mogen zijn tot zegen.

Dank u Heer voor de vele vrienden
Sommige zullen we zien
sommige blijven ongezien
maar Heer, ik dank u voor de gene die U mij door uw Geest laat zien.

Zij die wie zien
en zij die ongezien zijn
zien we door uw Geest

in de Geest
1 in Christus
een spiegelbeeld
een evenbeeld van Christus

Ik zie Christus in jou.


Je bent waardevol
Je mag er zeker zijn, en dat mensen dat mogen weten.
Je bent een weerspiegeling van God
Je bent geaccepteerd door God.
Je bent geliefd door God.
Je bent wonderbaarlijk mooi geschapen door God.
Je bent een Parel in Gods hand.
Je bent als een schijnende diamant
Je bent een dienstmaagd van God
Je bent zijn Bruid.

Daarom,
Denk niet meer min over jezelf.

Zo ziet God jou.
Je bent welkom


Mijn lief Kind,
weet je bent bemind
weet je bent geliefd bij de Vader
Hij opend zijn armen naar jou
en zegt: Kom mijn kind
Ik hou van je.
Hij zal al je tranen drogen
Geef je over aan Hem

 


Jeremia 31:3

Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid.

 

@Silvia

 

 

Alleen een reflectie van een spiegel ...

 

 

 

Alleen een reflectie als in een spiegel, een image, een vorm van wat is, wat we zien of waarnemen van wie we zijn. Toch beloofd het veel meer. Nu weten we slechts ten dele, maar dan zullen we tenvolle weten. Adem, de warmte van U adem op de spiegel van mijn ziel. Laat een vingerafdruk van God achter op mijn spiegel. Wanneer andere in een moment van delen in de buurt van de Adem des Levens komen, kunnen zij het merk van Gods opdrukt op mij zien en het zal niet verschijnen niet omdat ik het daar gezet heb. Maar omdat ik aangeraakt ben door G'ds hand. Geen reflectie kan worden gezien van het verleden, door het teken dat Hij gemaakt heeft. Wanneer andere in mijn spiegel kijken en ademen.

 

Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

1 Korintiërs 13:12
   
   
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
1 Korintiërs 13:12
   

 

Heer ik kom tot U zoals ik ben

 


 

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

(Joh. 3: 16) 

De behoudenis is in niemand anders (dan Jezus), want er is onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden." 

Hemelse Vader, ik kom tot U in Jezus'naam. 
Ik erken dat ik een zondige natuur heb. 
Ik heb gezondigd in gedachten, woorden en daden. 
Ik wil me van deze dingen afkeren.
Wilt U al mijn zonden vergeven 
en mij reinigen met het kostbare, reine bloed van Jezus. 
Jezus Christus U bent mijn Heer en Redder. 
I
k geloof dat U verrees uit het graf en nu leeft. 
Ik zal U dienen en gehoorzamen voor de rest van mijn leven. 
Ik dank U, hemelse Vader, dat ik nu Uw goddelijke natuur en bescherming ontvang. 
Ik heb een nieuw hart, een nieuwe geest van binnen. 
Ik ben een nieuwe schepping. 
Amen

 

Mijn Oase

 

 

Mijn Oase
Een plaats van Vrede
Een plaats van Rust
Vind ik in Jezus
Al leef ik soms in een woestijn

Als ik dorst heb, drink ik van het levende water
Jezus bron van levend water,
stromen van levend water zullen uit u binnenste vloeien.

Als ik honger heb, eet ik van het levende brood
Jezus het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.

Alleen Jezus kan mij dat geven

Komt tot Jezus,
allen, die vermoeid en belast zijt,
en Jezus zal u rust geven;
rust geven voor uw ziel.

@Silvia

 

Ik ben geworteld in de Waarheid

 

 

 

Ik ben geworteld in de Waarheid
Wie kan het ontwortelen?
Zo bekwaam geplant ben ik, aan de Rivier des levens
Mijn wortels zijn diep, zo diep, dieper dan het Universum, Heer
Mijn kracht, de kracht die U mij heeft gegeven, wie kan het roven?
U bent de Almachtige God.
Mijn Vader en mijn Heer Jezus kwamen bij mij
Om mijn huis voor te bereiden

Ik leef, omdat U in mijn leeft
Ik adem, omdat U door mij heen ademt.
Alles wat ik doe, is door Uw genade

Uw werken, zijn de werken die U Hemelse Vader door mij heen werk
Zodat de wereld zal weten dat U mij zond ter eer en glorie voor uzelf

Dit is de reden waarom ik mij verneder
Nederig sta ik voor Uw troon
Ik buig mij nederig
met maar een verlangen in mijn hart
Ik zeg:
Wees U deze wereld genadig
De wereld waar U zoveel van houd.
U gaf aan deze wereld
Uw eniggeboren Zoon

@Silvia

 

Secret Garden

Elk morgen, elke middag, elke avond

wanneer ik voel om te gaan

ga ik naar mijn Geheime Tuin

Het is een veilige plaats

Het is alsof je bent in de hemel

Het is een plaats

waar mijn hart vind

vrede en rust

 

Het is daar op die geheime plaats

waar Hij fluistert over zijn Liefde

Als een zachte, frisse wind

bedekt Hij mij met Zijn Liefde

 

Het is daar op die geheime plaats

waar HIJ mij herinnert  

wie HIJ is, en wat Hij voor mij heeft gedaan

 Een plaats van Hoop

Een plaats van

als rustend onder een boom

 

 

Daar omgeeft Hij mij met zijn aanwezigheid

 Glorieus en mysterieuze

 Want als Hij mij ziet

Ziet Hij niet mijn tekortkommingen

Maar Hij ziet mij, zoals als Hij mij ziet

 

Ik ben als een knop  van een bloem

Haar schoonheid nog ongezien

Maar met de belofte van nieuw leven en heerlijkheid

Voel ik Zijn kracht stromen door mij

 

U geeft mij water met U aanwezigheid

Net als de dauw van dag tot dag

U voed mij met uw woord

en waakt over mij

zodat mijn wortels stevig en vast zijn

 

En op een dag

het moment dat ik het niet verwachte

Fluisterde U woorden van liefde

De tijd is daar, om nu te groeien

Mijn hart geopend

Zoekend naar mijn Schepper

Zoekend naar Uw doel en plan

 

Want nu is de tijd gekomen

U heeft mij gekozen

om Uzelf aan mij te openbaren

Als mijn Koning, mijn Geliefde,

als mijn Verlosser, als mijn Bevrijder

 

Om vrij te zijn

Om te zijn zoals God mij heeft gemaakt

 

 Jij bent het

die Mijn parfum zal dragen

Een lieflijke geur van MIJ

 

Laat Mij je schoonheid zien

Je schoonheid die niet gezien kan worden door de mens

Ik trek je dichter naar MIJ toe

zodat men de reflectie en glorie van Mij

in jou zal zien

 

Wees niet bevreesd

Mijn lieve kleine bloem

van wat je zal worden

IK je Vader en Schepper

zal langs je lopen

in overwinning

 

Open je hart voor MIJ

zoals de bloeiende bloemblaadjes

Want de tijd om te bloeien is gekomen

De tijd om de bescherming in Mijn Tuin te verlaten

 om het parfum

het evangelie

bekend te maken.

 

@Silvia 

  

Bloei en Groei

 

 

Bloei op en groei ...
waar ik je nu heb geplant
Hoorde ik een zachte stem zeggen

Maar Heer, protesteerde ik
Het lijkt wel hoe ouder ik word
dat  er niets van de grond komt

Dat maakt geen verschil
zei de zachter stem
Iedereen heeft een plaatje in het leven

Groot of klein
Jong of oud
Ik heb het geplant

Maar Heer,
ik voel mij zwak en gefrustreerd
Wie zal naar mij luisteren?

Ik wil doen wat ik kan

maar ik heb moeite
met het horen en luisteren
naar Uw stem?

O, mijn lief kind
Je bent speciaal
Al mijn kinderen
die Ik heb geroepen
zijn speciaal

Je heb een diep
en bewogen liefde
dat anderen bemoedigt
van dag tot dag

Geloof Mij, lief kind
Ik weet wat Ik hier zeg

Nu  ... geen tegenspraak
 meer
luister naar Mij
in wat Ik zeg

Ik opende mijn bijbel
en was verbaasd wat ik las
Door het lezen van Zijn woord
realiseerde ik mij 
van mijn eigen nood


Ik hunkerde alleen
naar het plezier van het leven
en het voeden van mijn eigen ziel

Maar die zachte stem zei:
dat is niet Zijn doel
of Zijn Bestemming

Door gewoon
nederig en liefdevol dienen
dan zal Hij mijn hemels huis bouwen
waar ik voor eeuwig wonen zal

"Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld."
"Mijn koninkrijk is bij U ... binnen in U"
Het is binnen uw bereik

Vandaag vond ik deze kleine gave
Ik begon mij te realiseren
hoe waar dit is

Daarom
bloei en groei
waar God je geplant heeft

Hij zal zegenen
en Hij zal altijd met jou zijn


@Silvia

WAITINGBRIDE-.jpg (407×618)

Recent Videos

2429 views - 1 comment
1265 views - 1 comment
1308 views - 1 comment
1101 views - 0 comments